Rusza kolejny nabór w programie Dom Dużej Rodziny!

Szczecińskie TBS w porozumieniu z Miastem przygotowało kolejne dwa mieszkania dla rodzin wielodzietnych, które nie są 
w stanie samodzielnie zabezpieczyć sobie odpowiednich warunków mieszkaniowych. Wsparcie skierowane jest do rodzin z co najmniej czwórką dzieci. Liczba dzieci jest głównym kryterium oceny w naborze. Ponadto pod uwagę brane będą dotychczasowe warunki zamieszkania oraz niepełnosprawność występująca wśród członków rodziny. Szczegóły zasad naboru i procedury zawarte są w ogłoszeniu o naborze i Regulaminie naboru wniosków.

Wnioski przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do 16 lipca 2019 r w  Kancelarii Głównej Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin (sala 62) pl. Armii Krajowej 1 w poniedziałek w godzinach 7:30 – 18:00, od wtorku do piątku w godzinach 7:30 – 16:00. Zapraszamy do składania wniosków.

Więcej informacji i wymagane dokumenty znajdziesz na stronie programu Dom Dużej Rodziny.