Rusza nabór wniosków - „Dom dla seniora”!

Rusza nabór wniosków na wynajem mieszkań przez osoby starsze w ramach Programu mieszkaniowego „Dom dla seniora”!

Miasto przygotowało kolejne, samodzielne mieszkania przeznaczone dla osób starszych. Tym razem jest to 12 mieszkań jednopokojowych  i 3 mieszkania dwupokojowe. Znajdują się one w budynku zlokalizowanym w centrum miasta przy ul. Bł. Królowej Jadwigi 45. Budynek wyposażony jest w windę i zaprojektowany został z myślą o osobach starszych czyli bez barier architektonicznych. 
Wnioski o wynajem mieszkania przyjmowane będą od 18 lutego br. od godz. 9.00. Zakończenie naboru nastąpi w dniu 4 marca br. W tym dniu wnioski przyjmowane będą do godz. 15.00.
Wnioski należy składać w  Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie ul. Gen. Sikorskiego 3 z dopiskiem:
„Nabór wniosków na najem mieszkań wspomaganych w ramach II edycji Programu „Dom dla Seniora”

Wnioski osób ubiegających się o wynajem mieszkania będą podlegały weryfikacji w ramach pierwszeństwa do wynajmu mieszkania wspomaganego pod kątem wieku najemcy, jego dotychczasowych warunków mieszkaniowych, stanu zdrowia a także uwzględnienia korzystania ze świadczeń opiekuńczych zapewnianych przez Miasto. Dodatkową preferencją będzie zdanie zajmowanego mieszkania komunalnego jako wolnego. W oparciu o przyznane punkty w ramach pierwszeństwa do wynajmu mieszkania sporządzona zostanie lista złożonych wniosków. Umowy najmu zawarte zostaną z osobami, które uzyskają najwyższą liczbę punktów. 
Szczegóły dotyczące naboru wniosków i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej MOPR