Duże mieszkania dla dużych rodzin

Zakończył się nabór wniosków rodzin wielodzietnych zainteresowanych wynajęciem mieszkania. W tym roku Miasto we współpracy ze Szczecińskim TBS przygotowało kolejne dwa lokale w ramach programu „Dom Dużej Rodziny”. 

W sumie do urzędu miasta spłynęło 17 wniosków. Wszystkie dokumenty są obecnie weryfikowane przez Komisję powołaną przez Prezydenta Miasta, która wyłoni dwie rodziny do zawarcia umowy najmu.

Program skierowany jest do rodzin mieszkających w Szczecinie, w które składają się co najmniej czwórka dzieci. Liczba dzieci jest głównym kryterium oceny wniosku. Ponadto pod uwagę brane będą dochody rodziny, dotychczasowe warunki zamieszkania oraz niepełnosprawność występująca wśród członków rodziny.

Nabór wniosków dotyczył wynajmu dwóch mieszkań położonych na terenie osiedla przy ul. Krasińskiego i Łuczniczej. 

Mieszkania przygotowane przez Szczecińskie TBS wyposażone są w meble kuchenne oraz sprzęt AGD.  Było to możliwe dzięki wsparciu Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Program „Dom Dużej Rodziny” ruszył w 2016 roku. Zakłada pomoc rodzinom, które  zamieszkują w Szczecinie minimum od 3 lat. Rodzina powinna składać się przynajmniej  z czwórki dzieci. Pomocą objęte zostają te rodziny, które ze względu na sytuację finansową nie mogą zapewnić sobie odpowiednich warunków mieszkaniowych we własnym zakresie, jednak są w stanie ponosić koszty związane z utrzymaniem mieszkania. W tych rodzinach nie może występować problem uzależnień, a także zadłużenie dotychczas zajmowanego lokalu. Czynsz najmu w lokalu wynajmowanym w ramach programu jest taki sam jak w mieszkaniu komunalnym. Dodatkowo rodziny mogą ubiegać się także o dodatek mieszkaniowy.

Więcej na stronie stbs.pl