Mieszkanie wspomagane do wynajęcia w ramach Programu "Dom dla seniora"

Do wynajęcia przeznaczone jest jedno mieszkanie dwupokojowe, które położone jest w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego. Nabór skierowany jest do osób prowadzących dwuosobowe gospodarstwo domowe.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie ogłasza nabór wniosków skierowany do osób starszych, chętnych do wynajęcia mieszkania wspomaganego 
w ramach Programu "Dom dla seniora", które stanowi własność Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Z osobami chętnymi do wynajęcia mieszkania Gmina Miasto Szczecin zawrze umowę najmu tego mieszkania.

Do wynajęcia przeznaczone jest jedno mieszkanie dwupokojowe, które położone jest w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego. Nabór skierowany jest do osób prowadzących dwuosobowe gospodarstwo domowe spełniające warunki programu „Dom dla seniora”.

Szczeóły ogłoszenia na stronie MOPR.