Obsługa klienta podczas pandemii Koronawirusa

Z uwagi na sytuację związaną z pandemią Koronawirusa informujemy, że od dnia 26.10.2020 r. Agencja Mieszkaniowa Miasta zawiesza bezpośrednią obsługę klienta.

Wszelkie informacje można uzyskać droga telefoniczną pod numerem 91 829 90 60 lub 91 829 90 61 oraz mailową wysłaną na adres info@amm.szczecin.eu