Przetarg na sprzedaż lokali mieszkalnych

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. ogłasza przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych.

Informacje o oferowanych lokalach są dostępne na stronie stbs.pl

Oferty, na każdy lokal odrębnie, należy składać najpóźniej do dnia 28 lutego 2023 roku do godz. 11.00 w biurze Szczecińskiego TBS w Szczecinie przy ul. Błogosławionej Królowej Jadwigi 45/U2 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr …… przy ul. ………………… w Szczecinie”.