Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż lokali mieszkalnych

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. ogłasza przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych.

L.p.

Adres lokalu

Powierzchnia
użytkowa (m²)

Usytuowanie lokalu

Opis lokalu

Cena wywoławcza

Wadium

1. ul. Monte Cassino 1/12a 101,16 IV piętro
(poddasze)
3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój, pomieszczenie gospodarcze 380 000 zł* 20 000 zł
2. al. Piastów 14/6 146,24 II piętro 5 pokoi, dwie kuchnie, dwie łazienki z wc, przedpokój 740 000 zł* 20 000 zł

* do podanej ceny sprzedaży nie jest doliczany podatek VAT z uwagi na zwolnienie przedmiotu sprzedaży z obowiązku jego uiszczania

 

Oferty, na każdy lokal odrębnie, należy składać najpóźniej do dnia 2 lipca 2024 roku do godz. 11.00 w biurze Szczecińskiego TBS w Szczecinie przy ul. Błogosławionej Królowej Jadwigi 45/U2 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż loklu mieszkalnego n…… przy ul. ………………… w Szczecinie”.

Zobacz wszystkie niezbędne informacje