Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż lokalu użytkowego

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. ogłasza przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego U2 przy ul. Jagiellońskiej 93

Oferty należy składać najpóźniej do dnia 25 czerwca 2024 roku do godz. 11.00 w biurze Szczecińskiego TBS w Szczecinie przy ul. Błogosławionej Królowej Jadwigi 45/U2 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego nr U2 przy ul. Jagiellońskiej 93 w Szczecinie”.

Poznaj szczegóły