Sprzedaż lokali i udziałów w nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 91

STBS sp. z o.o. ogłasza przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na łączną sprzedaż wyodrębnionych lokali i udziałów w nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 91.

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. ogłasza przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na łączną sprzedaż wyodrębnionych lokali i udziałów w nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 91 oraz  prawa użytkowania wieczystego obejmującego działkę 8/47 obręb 1035 Śródmieście 35 (zwanymi dalej nieruchomościami).

 

L.p. Opis nieruchomości Adres nieruchomości

Księga wieczysta

Cena wywoławcza Cena wywoławcza łącznie
za wszystkie nieruchomości
(poz. 1–4 tabeli)
Wadium
1. Lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni 88,52 m² ul. Jagiellońska 91

SZ1S/00075860/4

269 000 zł 3 195 000 zł 50 000 zł
2. Lokal niemieszkalny nr U3 o powierzchni 8,80 m² ul. Jagiellońska 91

SZ1S/00210121/1

22 000 zł
3. Udział 788/1000 w prawie własności gruntu stanowiącego działkę nr 48 obręb 1035 o powierzchni 0,0305 ha oraz w posadowionym na niej budynku mieszkalnym. Na udział składa się 10 lokali niewyodrębnionych, w tym 8 mieszkalnych i 2 użytkowe. ul. Jagiellońska 91

SZ1S/00027315/8

2 144 000,00 zł
4. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 8/47, obręb 1035 Śródmieście 35 o pow. 0,0358 ha ul. Jagiellońska 91

SZ1S/00222674/9

760 000,00 zł

 

Ofertę należy złożyć łącznie na:

  1. lokal mieszkalny nr 6 (poz.1 tabeli),
  2. lokal niemieszkalny nr U3 ( poz. 2 w tabeli),
  3. udział 788/1000 w prawie własności gruntu stanowiącego działkę nr 48 obręb 1035 i posadowionego na tym gruncie budynku (poz.3 w tabeli),
  4. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 8/47 (poz. 4 tabeli).

Szczegółowe informacje na stronie stbs.pl