Świadczenie za przyjęcie obywateli Ukrainy - przyjmowanie wniosków

Świadczenie za przyjęcie obywateli Ukrainy - przyjmowanie wniosków Mieszkańcy Szczecina i inne podmioty, które udzieliły zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybyłym w okresie od 24 lutego br. mogą otrzymywać specjalne świadczenie w wysokości 40 zł na osobę dziennie.

Wnioski w tej sprawie będą od jutra tj od 23 marca br. przyjmowane w Agencji Mieszkaniowej Miasta przy al. Wojska Polskiego 55 w Szczecinie, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do16.00. Można je składać osobiście w siedzibie Agencji, korespondencyjnie na adres jak wyżej lub elektronicznie za pomocą platformy ePUAP.
Wzory wniosków znajdują się poniżej lub do pobrania w siedzibie Agencji Mieszkaniowej Miasta.

Przyznane świadczenie będzie wypłacane z dołu, za faktyczny czas zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, ale nie dłużej niż za okres 60 dni.

Wniosek rozpatrywany będzie w terminie miesiąca od dnia jego złożenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może zostać wydłużony na okres dłuższy niż 60 dni.
Wniosek powinien zawierać m.in. dane wnioskodawcy, imię i nazwisko, PESEL lub numer dowodu tożsamości osób, które znalazły schronienie w lokalach szczecinian.
Trzeba także wskazać czas zamieszkania i liczbę przyjętych uchodźców.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonów:
91 829 90 60
91 829 90 61
91 829 90 62
509 753 068
e-mail: info@amm.szczecin.eu
Link do rozporządzenia:
https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000094101.pdf

Materiały do pobrania