Szczecińskie TBS ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych

Szczecińskie TBS ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych położonych w obszarze ścisłego centrum.

Zapraszamy do składania ofert. Szczegółowe informacje o lokalach oraz warunki udziału w postępowaniu zawarte są w ogłoszeniu o przetargu.