Wyniki naboru w programie "DOM DUŻEJ RODZINY" 2020 r.

Lista rodzin rekomendowanych w 2020 r. przez komisję, do zawarcia ze Szczecińskim TBS Sp. z o.o. w Szczecinie umowy najmu lokalu mieszkalnego. 

Lista rodzin rekomendowanych w 2020 r. przez komisję, do zawarcia ze Szczecińskim TBS Sp. z o.o. w Szczecinie umowy najmu lokalu mieszkalnego. 

 

 

 

Lp.

Imię i nazwisko wnioskodawcy (Rodzina)

Liczba uzyskanych punktów

1.

Bożena Błaszczyk

60

2.

Monika Witkowska

58

3.

Łukasz i Roma

Karczyńscy - Skurkiewicz

55

4.

Renata Stefańska

50