Zamiana na nowo wybudowane lokale na Osiedlu Nad Płonią przy ul. Koszarowej

Nabór wniosków o zamianę: Prawobrzeże przy ul. Koszarowej

Osiedle „Nad Płonią” przy ul. Koszarowej w Szczecinie to inwestycja Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże”. Do zasiedlenia jest 25 lokali, w tym 2 lokale przystosowane dla osób niepełnosprawnych, które zostaną wynajęte za czynsz komunalny.

Lokale przystosowane dla osób niepełnosprawnych zostały już zadysponowane.

Oferta zakłada nabór wniosków od najemców mieszkań z zasobu Gminy Miasto Szczecin oraz z zasobów TBS wynajmujących samodzielne mieszkania lub będących najemcami części lokali mieszkalnych, których pozostała część jest wolna pod względem prawnym i faktycznym.

Nabór i weryfikacja wniosków oraz wydawanie skierowań do zawarcia umów najmu odbywać się będzie przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych do czasu wynajęcia ostatniego lokalu.

Druki wniosków pobrać można ze strony internetowej www.zbilk.szczecin.pl lub osobiście w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25. W tym samym miejscu należy składać wypełnione wnioski wraz z załącznikami.

O zamieszkanie w nowym lokalu w ramach zamiany starać się może każdy najemca lokalu mieszkalnego, który:

 • ma zawartą umowę najmu obecnego lokalu na czas nieokreślony;
 • chce polepszyć swoje warunki mieszkaniowe;
 • nie jest i w ostatnich dwóch latach nie był zadłużony;
 • zda obecnie zajmowany lokal w stanie technicznym nadającym się do ponownego zasiedlenia (odnowiony, z pełnym osprzętem technicznym oraz ze zmianami funkcji lub jego wyposażenia dokonanymi zgodnie z obowiązującym prawem oraz zgodą wynajmującego);
 • osiąga wraz z rodziną dochód – za cały 2019 rok - uprawniający do wynajęcia lokalu TBS-owskiego o komunalnej stawce czynszu.

 

Ilość osób w gosp. dom.

Minimalny dochód gospodarstwa domowego

Maksymalny dochód gospodarstwa domowego

1

 1 650,00 zł

5 485,84 zł

2

 1 760,00 zł

8 228,76 zł

3

 2 640,00 zł

10 223,61 zł

4

 3 520,00 zł

11 969,11 zł

5

 4 400,00 zł

13 963,96 zł

6

 5 280,00 zł

15 958,81zł

 

Przed zawarciem umowy najmu lokalu z zasobów TBS wymagana jest wpłata kaucji w wysokości 12-krotności czynszu w obowiązującej stawce.

Pracownicy ZBiLK przed wydaniem ostatecznej decyzji co do zamiany umawiać się będą na wizje w lokalach wnioskodawców.

 

Osiedle „Nad Płonią”

 

Typ mieszkania

Liczba dostępnych mieszkań danego typu

Powierzchnia

1 - pokojowe

1

32,64 m2

2 - pokojowe

16

46,27 m2– 55,06 m2

3 - pokojowe

6

64,35 m2– 66,72 m2

 

Typ mieszkania

(lokale przystosowane)

Liczba dostępnych mieszkań danego typu

Powierzchnia

2 - pokojowe

Zadysponowane

46,85 m2 – 46,96 m2

 

Załączniki do wniosku:

Etap I – poniższe dokumenty należy załączyć przy składaniu wniosku

 • zaświadczenia o wysokości dochodu osiągniętego w roku 2019 (wystawia pracodawca lub ZUS) wszystkich osób pełnoletnich
 • zdjęcia lokalu
 • oświadczenie najemcy/ów o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu
 • zgoda właściciela na zamianę (dotyczy zasobu STBS, TBSP)
 • oświadczenia wszystkich osób pełnoletnich o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu.
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dot. wniosków o zamianę na lokal przystosowany.
 • zaświadczenie od lekarza o poruszaniu się na wózku inwalidzkim (dot. wniosków o zamianę na   lokal przystosowany.

 

Etap II – dokument należy dostarczyć po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku

 • oryginał dokumentu potwierdzający prawo do lokalu
 • aktualny protokół wstępny o stanie technicznym lokalu (sporządza administracja)

 

Pełna lista załączników na stronie Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych.