Lokal użytkowy przy al. Wojska Polskiego 53 - przetarg

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. ogłasza przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego.

Oferty należy składać najpóźniej do dnia 12 marca 2024 roku do godz. 11.00 w biurze Szczecińskiego TBS w Szczecinie przy ul. Błogosławionej Królowej Jadwigi 45/U2 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego nU1 przy al. Wojska Polskiego 53 w Szczecinie”.

Zobacz szczegóły na stronie STBS.