Mieszkania w zamian za remont

Co to za rodzaj mieszkania?

Idea „Mieszkanie za remont” zakłada, że przyszły najemca wykona remont lokalu komunalnego na własny koszt. Średni koszt takiego remontu to kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Przyszły najemca ma wykonać remont w ciągu ośmiu miesięcy od podpisania umowy. W ostatnich sześciu latach ZBiLK przekazał około 900 mieszkań do remontu.

Dla kogo mieszkanie do remontu?

O wynajęcie mieszkania komunalnego do remontu może ubiegać się każdy pełnoletni mieszkaniec Szczecina, który boryka się z brakiem lokalu (np. mieszka dalej z rodzicami lub wynajmuje lokal na wolnym rynku na czas określony) i osiąga odpowiedni dochód (sprawdź czy spełniasz kryterium dochodowe):

Tabela dochodów
 

Jak starać się o mieszkanie do remontu i jak przebiega proces uzyskania lokalu?

Nabory wniosków o wynajem takich lokali przeprowadzane są cyklicznie, w zależności od potrzeb, obecnie nie częściej niż  dwa razy w roku. Trwają dwa tygodnie. w tym czasie należy

złożyć kompletny wniosek w Biurze Obsługi Interesantów ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 lub wysłać pocztą w wyznaczonym terminie.

Następnie złożone dokumenty podlegają weryfikacji i ocenie punktowej przez pracowników ZBiLK. Liczba punktów zależy między innymi: od okresu zamieszkiwania w Szczecinie, liczby dzieci, stanu zdrowia czy warunków w jakich się obecnie mieszka. Osoby składające wnioski w ciągu kilku miesięcy mają informację w formie wykazów czy są zakwalifikowane do wynajęcia lokalu. Na każdym etapie wnioskodawca może złożyć odwołanie, które rozpatruje Społeczna Komisja Mieszkaniowa.

W kolejnym kroku Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych publikuje listę lokali do remontu z terminem ich oglądania wraz ze szczegółowym kosztorysem i informacjami przeznaczonych dla osób ujętych w ostatecznym wykazie.

Spośród dostępnych mieszkań do remontu wnioskodawcy sami wskazują lokale pierwszego i drugiego wyboru.   W przypadku gdy na lokal jest  więcej chętnych o przyznaniu go konkretnej osobie zdecyduje liczba punktów. Jeśli wnioskodawcy ubiegający się o jedno mieszkanie będą mieli taką samą punktację, o przekazaniu lokalu zdecyduje losowanie. Po spełnieniu ostatnich formalności i podpisaniu umowy, przyszły najemca rozpoczyna remont i ma na to osiem miesięcy.

Informacje oraz kontakt.

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, ul. Mariacka 25, pok. 21, numer tel.  91 43 45 327; e-mail: sekretariat-dglm@zbilk.szczecin.pl