Dom na start

O Programie

„Dom na start” jest programem wspierającym młodych osoby, które ze względu na sytuację rodzinną lub niepełnosprawność mają ograniczone możliwości uzyskania odpowiedniego dla nich samodzielnego mieszkania albo potrzebują wsparcia w procesie usamodzielnia poprzez pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym zwanym inkubatorem.

Dla kogo?

Oferta wsparcia mieszkaniowego skierowana jest do wychowanków pieczy zastępczej uprawnionych do otrzymania wsparcia w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, którzy w związku z uzyskaniem pełnoletniości rozpoczynać będą samodzielne życie oraz do osób dotkniętych niepełnosprawnością, zdolnych do funkcjonowania w samodzielnym, dostosowanych do ich potrzeb mieszkaniu, które nie ukończyły 35 roku życia.

Jakie mieszkania?

Program realizowany jest z wykorzystaniem zasobów mieszkaniowych TBS’ów, których dysponentem jest Miasto. Mieszkania przygotowane są w dwóch formach - jako mieszkania chronione treningowe (inkubatory) oraz samodzielne mieszkania docelowe.

Inkubatory to duże lokale mieszkalne dostosowane do potrzeb młodych ludzi, w którym każdy z jego mieszkańców dysponuje osobnym pokojem wraz z możliwością korzystania ze wspólnego pokoju dziennego, kuchni, łazienki, przedpokoju i pomieszczenia gospodarczego. Mieszkania są w pełni wyposażane w niezbędne meble i urządzenia.

Docelowe samodzielne mieszkania to małe kawalerki, na które składa się pokój, kuchnia (aneks kuchenny) i łazienka przygotowane w standardzie „pod klucz” czyli do zamieszkania. W wyposażeniu lokalu usamodzielniającego się wychowanka pieczy zastępczej wsparcia udziela Miasto w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami.

Zasady korzystania z mieszkania

Umowa najmu mieszkania chronionego treningowego (inkubatora) zawiera jest z właściwą do prowadzenia takiego mieszkania jednostką organizacyjną Miasta lub organizacją pozarządowa wskazaną przez Miasto, której zlecono jego prowadzenie.

Korzystanie z mieszkania przez wychowanka polega na jego usamodzielnianiu w zakresie umiejętności gospodarowania, planowania ekonomicznego i prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego. Mieszkanie w nim jest okresem przygotowującym do samodzielnego dorosłego życia i nie powinno trwać dłużej niż 3 lata lub do momentu ukończenia nauki. Zakłada się, że wychowanek opuszczający „inkubator” przeprowadzi się do swojego docelowego, samodzielnego mieszkania.

W przypadku docelowych samodzielnych mieszkań umowy najmu zawierane są z osobami młodymi rekomendowanymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Czas trwania umowy najmu jest nieokreślony. Wysokość czynszu najmu lokalu nie może przekroczyć w skali roku 3% wartości odtworzeniowej lokalu (Zobacz wysokość czynszu).

Przy zawieraniu umów najmu tych lokali odstępuje się od pobrania kaucji mieszkaniowej.

Warunki, które trzeba spełnić

W mieszkaniu chronionym treningowym (inkubatorze) może zamieszkać osoba, która ukończyła 18 lat i opuszcza pieczę zastępczą bądź inne placówki oraz która jest uprawniona do uzyskania pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych na podstawie obowiązujących przepisów o pomocy społecznej.

Umowa najmu docelowego, samodzielnego mieszkania może być zawarta z osobą przy jednoczesnym spełnieniu poniższych warunków:

  1. jest wychowankiem pieczy zastępczej uprawnionym do otrzymania takiej pomocy, a ocena realizacji programu usamodzielnienia jest pozytywna, co musi być potwierdzone w rekomendacji MOPR wskazującej ją jako przyszłego najemcę,
  2. osoba niepełnosprawna, która nie ukończyła 35 roku życia, dotknięta niepełnosprawnością, ale zdolna do funkcjonowania w samodzielnym, dostosowanym do jej potrzeb mieszkaniu,
  3. poziom dochodu gospodarstwa domowego, uprawniającego do zawarcia umowy najmu mieszkania, zobacz kryteria dochodowe.
  4. w dniu podpisania umowy najmu nie dysponuje prawem do innego lokalu mieszkalnego na terenie Miasta.

Z kim się skontaktować

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Sikorskiego 3 w Szczecinie ((kontakt telefoniczny: 91 42 43 034, e-mail: bpolomska@mopr.szczecin.pl),).