Najem socjalny mieszkań

Co to za rodzaj mieszkania?

Są to mieszkania wyremontowane, położone w różnych częściach miasta. Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów mieszkania te mogą być o obniżonym standardzie (ogrzewanie piecowe, toaleta na półpiętrze). 

W ostatnich sześciu latach ZBiLK przekazał 270 mieszkań socjalnych z naborów.

Dla kogo są przeznaczone lokale socjalne

Lokale te dedykowane osobom o niskich dochodach, najbardziej potrzebującym, którzy nie posiadają swojego mieszkania. O wynajęcie mieszkania socjalnego może ubiegać się każdy pełnoletni mieszkaniec Szczecina, który osiąga odpowiedni dochód:

Tabela dochodów

Jak starać się o mieszkanie socjalne i jak przebiega proces uzyskania lokalu?

Nabory wniosków o wynajem takich lokali przeprowadzane są cyklicznie, w zależności od potrzeb, obecnie raz w roku. Trwają dwa tygodnie. w tym czasie należy złożyć kompletny wniosek w Biurze Obsługi Interesantów ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 lub wysłać pocztą w wyznaczonym terminie.

Następnie złożone dokumenty podlegają weryfikacji i ocenie punktowej przez pracowników ZBiLK. Liczba punktów zależy między innymi: od okresu zamieszkiwania w Szczecinie, liczby dzieci, stanu zdrowia czy warunków w jakich się obecnie mieszka. Osoby składające wnioski w ciągu kilku miesięcy mają informację w formie wykazów czy są zakwalifikowane do wynajęcia lokalu.

Informacje oraz kontakt.

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, ul. Mariacka 25, pok. 21, numer tel.  91 43 45 455 ; e-mail: sekretariat-dglm@zbilk.szczecin.pl