Nabór wniosków na nabycie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego

Fregaty 10/2
(mieszkanie dostosowane do potrzeb osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu)

Gmina Miasto Szczecin ogłasza nabór uzupełniający osób chętnych do partycypowania w kosztach budowy mieszkania przeznaczonego na wynajem przystosowanego do potrzeb osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu na terenie osiedla mieszkaniowego położonego w Szczecinie przy ul. Pokładowej, Masztowej i Oficerskiej, etap II. Osoba partycypująca w kosztach budowy mieszkania po wybudowaniu zostanie jego najemcą.

Nabór osób chętnych do partycypowania w kosztach budowy mieszkania przystosowanego do potrzeb osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu odbywać się będzie zgodnie z poniższymi zasadami:

na stronie STBS