Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków w programie „Dom dla absolwenta”

W dniu 4 kwietnia 2019 r Komisja ds. wyboru najemców lokali mieszkalnych spółki Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w ramach programu „Dom dla absolwenta” dokonała analizy złożonych wniosków pod kątem ich zgodności z regulaminem naboru wniosków. Komisja przyjęła, jako spełniające wymagane kryteria, wnioski następujących osób:

  • Rafał Kalinowski
  • Rafał Papliński
  • Grzegorz Telecki
  • Mateusz Gnyp
  • Anna Bieryłło
  • Katarzyna Steinmetz
  • Taras Vlizko
  • Sebastian Multan
  • Radosław Madaliński