Ponownie rusza nabór wniosków w programie "Dom Dużej Rodziny"

Program pn. „Dom Dużej Rodziny” jest formą wsparcia mieszkaniowego dla Rodzin, składających się co najmniej z czwórki dzieci, w tym także dzieci, które ukończyły 18 rok życia, ale kontynuują naukę i nie mają własnego źródła dochodu, aż do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Lokale ujęte w Programie:

Zasady rekrutacji Rodzin dotyczą wynajmu następujących lokali mieszkalnych w ramach Programu mieszkaniowego pn.: „Dom Dużej Rodziny”, realizowanego przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółkę z o.o.:
1) lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Łuczniczej 26 w Szczecinie o powierzchni 78,42 m²,
2) lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Krasińskiego 46B w Szczecinie o powierzchni 77,90 m².

Szczegóły dotyczące naboru znajdziesz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin

Więcej informacji o programie "Dom Dużej Rodziny"