Trzy mieszkania do wynajęcia w programie "Dom dla seniora"

Nabór zakończony.

Nabór wniosków na wynajem mieszkania wspomaganego dla osób starszych w ramach Programu "Dom dla seniora"

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie ogłasza nabór osób, chętnych do wynajęcia trzech mieszkań wspomaganych w ramach Programu "Dom dla seniora", które stanowi własność Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Z osobami chętnymi do wynajęcia mieszkania Gmina Miasto Szczecin zawrze umowę najmu tych mieszkań.

Do wynajęcia przeznaczone są mieszkania:

  • nr 3 jednopokojowe położone w Szczecinie przy ul. Bł. Królowej Jadwigi 45B;
  • nr 13 jednopokojowe położone w Szczecinie przy ul. Bł. Królowej Jadwigi 45B;
  • nr 2 jednopokojowe położone w Szczecinie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 23A

Więcej informacji na stronie mopr.szczecin.pl