Zmiana uchwały o najmie lokali z zasobu gminy

Uprzejmie informujemy, że z dniem 15 stycznia 2020r. weszły w życie przepisy uchwały nr XII/443/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019r. poz.7031).

Na podstawie nowoobowiązującej uchwały zmieniają się zasady wynajmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin.

I tak nabór wniosków o wynajęcie lokalu mieszkalnego na czas oznaczony – NAJEM SOCJALNY odbywać się będzie nie rzadziej niż raz w roku. W tym roku nabór wniosków o najem socjalny lokalu trwać będzie w terminie od 27 stycznia do 7 lutego. Informacje szczegółowe.

Najem lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony po przeprowadzeniu przez przyszłego najemcę niezbędnych prac remontowych będzie odbywał się na zasadzie ofert, które będą podawane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie oraz na stronie internetowej ZBiLK. Informacje szczegółowe.

Nowością są oferty najmu lokali mieszkalnych gotowych do zasiedlenia, które również będą podawane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie oraz na stronie internetowej ZBiLK. Informacje szczegółowe.

Aktualne informacje i druki dokumentów do pobrania będą udostępniane w zakładce - oferta wynajmu mieszkań na stronie głównej .