Zmiana zasad udziału w programie „Dom dla absolwenta"

Szczecińskie TBS informuje, że od 27 września zmienione zostały zasady udziału w programie „Dom dla absolwenta”.

Wnioski przyjmowane będą w terminach wynikających z ogłoszeń o naborze. Ogłoszenia o naborze określać będą szczegółowo warunki jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o udział w programie dotyczące wykształcenia i profilu zawodowego. Nabór dotyczyć będzie każdorazowo konkretnych lokali przygotowanych do kolejnych edycji. Ogólne zasady udziału w projekcie zawarte są w programie „Dom dla absolwenta”.

Ogłoszenie o naborze może zawierać dodatkowe wymagania i zasady procedowania. Wnioski złożone do 27 września tego roku rozpatrzone zostaną w oparciu o dotychczas obowiązujące przepisy.

Zachęcamy do zapoznania się z programem.