Zmiany w Programie mieszkaniowym „Dom Dużej Rodziny”

Miasto Szczecin we współpracy ze Szczecińskim TBS przygotowuje się do zasiedlenia dwóch kolejnych mieszkań w ramach Programu mieszkaniowego „Dom Dużej Rodziny”. Korzystając z dotychczasowych doświadczeń w realizacji Programu uznano potrzebę wprowadzenia w nim zmian. Program cieszy się dużym zainteresowaniem wśród rodzin z większą niż troje liczbą dzieci. Dlatego też w najbliższym naborze wniosków udział będą mogły wziąć rodziny, w skład których wchodzi co najmniej czworo dzieci. Ponadto uznając wskazówki i rady rodzin zainteresowanych wynajmem mieszkania w ramach Programu, przyjęto, że przy dochodach wnioskodawców uwzględnione zostaną środki pieniężne, które rodzina uzyskuje w Programie 500+. Zmiana ta wpłynie na zwiększenie możliwości rodzin uboższych w ubieganiu się o wynajem mieszkania. Rodziny te będą mogły wykazać się dochodem powyżej wymaganego  minimalnego dochodu, uprawniającego do udziału w Programie . Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami w Programie

Szczegóły dotyczące warunków niezbędnych do złożenia wniosku o wynajem mieszkania w ramach Programu, znajdą się w ogłoszeniu o naborze wniosków, który zostanie ogłoszony w najbliższym czasie na naszej stronie oraz stronach internetowych Urzędu Miasta Szczecin, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Szczecińskiego TBS. Zapraszamy do składania wniosków!